Vyhliadková veža na Dubni

Vyhliadková veža sa nachádza na vrchu kopca Dubeň nad mestom Žilina. Pri návrhu sme hľadali jednoduchú a pritom atraktívnu formu, ktorá by pri minimálnej výške zabezpečila maximálne vizuálne pôsobenie najmä
v diaľkových pohľadoch. Výsledkom je zvolená forma hranola s hornou formou v tvare dvoch trojbokých ihlanov, ktorých základne korešpondujú so základňou veže. Vďaka tejto geometrii dochádza k optickému prevýšeniu veže pri redukovaním vystavení účinkom vetra. Plošina je orientovaná na všetky svetové strany; prioritu má výhľad na mesto Žilina, kde je na JZ strane veže vyhliadka rozšírená o vykonzolovanú konštrukciu balkóna. Všetky materiály (pozinkovaná oceľ, medené lamely) sú bez aplikovaných povrchových úprav
s dôrazom na ich prirodzené patinovanie a minimálnu údržbu.

Názov diela / Vyhliadková veža na Dubni

Lokalita / Žilina - Dubeň

Architekti / Atelier 008 s.r.o.

Tím / Ján Kukuľa, Igor Cencer, Peter Šajgalík

Stupeň / architektonická súťaž

Klient / Mesto Žilina

Rok / 2016

Celková podlažná plocha / 18 m²      

Vizualizácie / Boris Chmel