Atelier 008 založil architekt Jano Kukuľa v roku 2008, keď sa po osemročnom pobyte v Írsku rozhodol zúročiť nadobudnuté zahraničné skúsenosti doma na Slovensku. Veríme, že i to najmenšie zadanie si zaslúži architekta. Vážime si dôveru, ktorú nám klienti zadaním zákazky prejavujú - bez ohľadu na to, či ide o projekt za tisícky alebo milióny eur. So zreteľom na vytvorenie kvalitného diela sa snažíme o kultivovanú vzájomnú komunikáciu a trpezlivosť v počúvaní aj vysvetľovaní.

Vďaka diverzite zadaní od našich klientov máme za sebou široké portfólio úspešne dokončených projektov. Interiéry, rodinné domy, efektné vily, developerské projekty, ale aj materské školy, univerzitné budovy, zdravotnícke zariadenia a múzeum moderného umenia. Veľkou témou posledných rokov sú rekonštrukcie, ktoré tvoria – a zrejme aj budú tvoriť - podstatnú časť našej aktuálnej produkcie.

Vieme robiť „normálne“ domy a máme za sebou aj diela ocenené domácimi aj medzinárodnými expertmi. Ján bol v roku 2014 nominovaný na Krištáľové krídlo v oblasti architektúra za návrh dostavby múzea Danubiana, ktorá zároveň získala hlavnú cenu v súťaži Stavba roka 2014 a nomináciu na cenu CE_ZA_AR.

Základná zostava

Ing. arch. Ján Kukuľa
/ autorizovaný architekt
atelier@atelier008.sk

Jano zodpovedá za vedenie ateliéru. Popri vybavovaní telefonátov, emailov a osobných stretnutí si rád nájde čas aj na tvorbu konceptov a konzultácie s kolegami.

Ing. arch. Kristína Bogárová / architektka
kristina.bogarova@atelier008.sk

Kika má rada dôslednosť, komunikáciu (smerom dovnútra aj navonok ateliéru) a dobre jej to píše. Zaujíma sa tiež o participatívne procesy pri zapájaní verejnosti do inovatívneho mestského plánovania.

Ing. arch. Maroš Hankovský / autorizovaný architekt
maros.hankovsky@atelier008.sk

Maroš je skúsený harcovník a pracant. Je produktívny v príprave projektových výstupov v štandardnom aj BIM formáte. Cíti sa dobre na stavbe a keď dostane príležitosť, nemá problém priložiť aj svoju ruku k dielu.

Ing. arch. František Šeliga / architekt
frantisek.seliga@atelier008.sk

Fero je zručný architekt s citom pre vizuálnu stránku prezentácie a vyhraneným názorom na aktuálne dianie v branži. Robí dobré rešerše a zvláda koordinovať viaceré projekty v rámci ateliéru.