Vila v Horskom parku

Na začiatku bolo slovo. Minimalizmus – tak formuloval klient predstavu o novom domove pre svoju päťčlennú rodinu na peknej svahovitej parcele v tesnom susedstve bratislavského lesoparku. Po sérii stretnutí sa táto predstava zhmotnila do podoby bieleho abstraktného horizontálneho kvádra osadeného na zapustenom kamennom sokli v jemnom odsadení od upravenej roviny prednej záhrady. V duchu tradície modernej vily sa v návrhu uplatňuje zasklená fasáda aj pásové okná. Vila ponúka možnosť rozvíjať rodinné, pracovné, oddychové aj spoločenské aktivity paralelne bez vzájomného rušenia. Ako ozajstný stroj na bývanie.

Minimalizmus - biela vila v zeleni zaliata svetlom.

Názov diela / Vila v Horskom parku

Lokalita / Bratislava – Staré Mesto

Architekti / Atelier 008 s.r.o.

Tím / Ján Kukuľa, Romana Kukuľová, Igor Cencer, Peter Šajgalík

Stupeň / Realizácia

Klient / súkromná osoba

Rok / 2016 - 2018

Celková podlažná plocha / 632 m²
Fotografie / Tomáš Manina