Vila Harmónia

Hlavným dôvodom, pre ktorý sa klienti rozhodli investovať do kúpy pozemku so starým rodinným domom 
na okraji modranskej Harmónie, bola jedinečnosť svahovitého pozemku s krásnym výhľadom do krajiny, navyše v bezprostrednom dotyku s lesom. Samotný dom bol viackrát dostavovaný bez jednotnej koncepcie, preto boli na začiatku prác všetky takéto prístavby odstránené až po obvodové murivo pôvodného objektu. Po nadstavbe novému domu dominuje stanová strecha s výrazným vyložením, ktoré svojou horizontalitou opticky prepája hmotu domu s okolitou prírodou a zároveň zabezpečuje tienenie celosklenej fasády najvyššieho podlažia. Hlavným priestorotvorným prvkom interiéru sa stal vertikálny komunikačný priestor, ktorý spája pôvodne nesúrodé časti domu do harmonického a čitateľného celku. Dispozičné riešenie je determinované výhľadmi na krajinu a orientáciou na svetové strany. Obytná časť je na najvyššom poschodí, pod ňou sa nachádza nočná časť domu v priamej nadväznosti na zadné patio a v spodnom podlaží sa v priamom kontakte s terénom nachádza vstupná hala a pomocné priestory.  Množstvo veľkých presklených plôch na celú výšku miestnosti umocňuje pocit prepojenia  s okolitou prírodou.

Názov diela / Vila Harmónia
Lokalita / Modra - Harmónia
Architekti / Atelier 008 s.r.o.
Tím / Ján Kukuľa, Romana Kukuľová, Peter Šajgalík
Stupeň / Realizácia
Klient / súkromná osoba
Rok / 2018
Celková podlažná plocha / 507 m²    
Fotografie / Atelier 008