Vila Devín

Projekt je súčasťou rezidenčného projektu Záhrady Devín. Hlavným faktorom pri umiestnení stavby bolo citlivé začlenenie objektu do okolitého prostredia a optimálna orientácia hlavných obytných priestorov vo vzťahu k výhľadom ako aj ku svetovým stranám. Prirodzenému začleneniu stavby do prostredia napomáhajú prevažujúce horizontálne línie plochých striech nadzemných podlaží. Podzemné podlažie, ktoré sa zarezáva do jestvujúceho terénu bude materiálovo riešené kamenným obkladom.

Vzhľadom k svahovitosti terénu je prvé nadzemné podlažie osadené cca 4 m nad terénom, v dôsledku čoho je vstup do objektu aj vjazd do garáže lokalizovaný na 1. podzemnom podlaží v priamej väzbe na priľahlú obslužnú komunikáciu.

Názov diela / Vila Devín

Lokalita / Bratislava, Záhrady Devín

Architekti / Atelier 008 s.r.o.

Tím / Igor Cencer, Romana Kukuľová, Ján Kukuľa, Peter Šajgalík

Stupeň / Realizácia

Klient / súkromná osoba

Rok / 2016 - 2018

Celková podlažná plocha / 384 m²    

Fotografie / Atelier 008