Administratívna budova Raven

Pozemok pre uvažované sídlo firmy sa nachádza v špecifickej a exponovanej urbanistickej polohe na rozhraní rôznych typov zástavby. Susedí s územím málopodlažnej bytovej zástavby, smerom na západ sa nachádza rozľahlý priemyselný areál s dominantou administratívnej budovy bývalých Považských strojární a južnú hranicu tvorí areál autobusovej stanice. Pre cestujúcich dochádzajúcich autobusmi bude objekt predstavovať prvý kontakt s mestom, čo mu dáva potenciál stať sa  jedným zo symbolov mesta. Návrh má ambíciu naplniť tento potenciál najmä svojou kompaktnou architektonickou prizmatickou formou. Skosenie hmoty smerom do nárožia otvára objekt do širšieho predpolia areálov strojární a autobusovej stanice; toto otvorenie je symbolické i fyzické - do nárožia je totiž orientovaný aj hlavný vstup do objektu. Dôležitým prvkom je vytvorenie malého námestia - piazzetty - pred vstupom do objektu, ktorá je od priľahlého verejného chodníka oddelená zelenou plochou s jestvujúcimi stromami, ktoré navrhujeme zachovať. Materiálové riešenie je kombináciou betónu, hliníka a skla. Architektonický výraz je súčasný, otvorený, svetlý, s ambíciou vytvoriť reprezentatívne sídlo v exponovanej polohe.

Názov diela / Administratívna budova Raven
Lokalita / Považská Bystrica
Architekti / Atelier 008 s.r.o.
Tím / Ján Kukuľa, Peter Šajgalík, František Šeliga
Stupeň / Architektonická štúdia
Klient / Raven a.s.
Rok / 2022
Celková podlažná plocha / 4930 m²  
Vizualizácie / Miroslav Laurov