Mestský úrad Senec

Zadaním súťaže bolo rozšírenie prevádzky mestského úradu v Senci vo forme prístavby a prestavby. Dôležitou súčasťou bolo vytvorenie klientskeho centra ako kontaktného pracoviska pre občanov s väzbami na existujúci objekt ako aj navrhovanú prístavbu. Dostavbou nového bloku v dvornej časti získava v súčasnosti málo využívané nádvorie svoju štvrtú fasádu a stáva sa kľúčovým verejným priestorom areálu, z ktorého sú prístupné pôvodné vstupy a tiež nový vstup do klientskeho centra s možnosťou budúceho prepojenia na areál synagógy východne od riešeného územia. Novými zásahmi v duchu súčasného architektonického jazyka vzniká v komplexe mestského úradu nová historická vrstva. Nové a staré časti tvoria harmonický celok, ktorého centrom je revitalizovaný a redefinovaný priestor nádvoria. Fasády sú geometricky členené otvormi rôznych veľkostí podľa hierarchie priestorov a s ohľadom na preferované priehľady. Výrazné geometrické členenie je zjemnené predsadenou fasádou z vertikálnych drevených lamiel, ktoré dodávajú fasáde hĺbku a celému objektu prívetivý, civilný charakter.

Názov diela /Mestský úrad Senec

Lokalita /  Senec

Architekti / Atelier 008 s.r.o.

Tím / Ján Kukuľa, Peter Šajgalík, František Šeliga

Stupeň / architektonická súťaž

Klient / Mesto Senec

Rok / 2018

Celková podlažná plocha (rekonštrukcia + novostavba) / 2380 m²  

Vizualizácie / Atelier 008