Materská škola Heľpa

Prestavba a rekonštrukcia typového objektu materskej školy v horehronskej obci Heľpa má dva hlavné ciele. Prvým je rozšírenie kapacity materskej školy o 25 detí prestavbou nevyužívaného hospodárskeho krídla, druhým cieľom je zvýšenie energetickej hospodárnosti celého objektu. Tretím cieľom, ktorý sme si ako architekti stanovili sami, je celkové architektonické dotvorenie a zhodnotenie objektu a areálu MŠ.

Po ukončení realizácie dôjde k úprave a zlepšeniu vonkajšieho vzhľadu celého objektu. Nové materiálové riešenie je kombináciou hrubozrnnej šúchanej omietky, vertikáleho dreveného obkladu z termo-borovice
a jemnej štrukturovanej omietky farby terracoty. Na južnej fasáde bude pred novou triedou vybudovaná polokrytá terasa, ktorá môže byť v priaznivom počasí využívaná ako prirodzené rozšírenie priestoru herne.

Názov diela / Materská škola Heľpa
Lokalita / Heľpa, okr. Brezno
Architekti / Atelier 008 s.r.o.
Tím / Ján Kukuľa, Peter Šajgalík
Stupeň / Realizácia
Klient / Obec Heľpa
Rok / 2021
Celková podlažná plocha / 890 m²    
Vizualizácie / Miroslav Laurov