IoT LAB, TU Košice

Zadaním klienta bolo vytvoriť v priestoroch pôvodnej učebne moderné počítačové laboratórium a zároveň reprezentatívny priestor využiteľný aj pri mediálnych prezentáciách univerzity. Flexibilné riešenie silového
a dátového pripojenia pracovných stolov umožňuje rôzne priestorové konfigurácie (skupinová práca, seminár, konferencia apod.). Súčasťou návrhu je inteligentný systém elektroinštalácie, v ktorom je tabletom ovládané zapínanie a stmievanie svetiel, zmena farby a teploty osvetlenia, ovládanie závesov a vnútorných žalúzií aj ovládanie premietacieho plátna. 
Atypická stenová zostava integruje kuchynskú niku, úložné priestory, chladiace jednotky, šatník, elektrické rozvádzače aj pracovnú plochu so zadnou stenou na náradie. Pódium
s katedrou pre lektora zároveň funguje ako stupňovité sedenie pre relaxačné aktivity a neformálne sedenie študentov.  
Kvalitu vnútorného prostredia pomáhajú zabezpečovať ovládateľné blackout závesy
a nastaviteľné vnútorné žalúzie. Farebné a materiálové riešenie založené na kombinácii prírodnej brezovej dyhy a  textílií v pastelových farbách prispieva k vytvoreniu príjemného a inšpiratívneho prostredia pre študentov, lektorov aj návštevníkov.

Názov diela / IoT LAB, TU Košice

Lokalita / Technická univerzita v Košiciach

Architekti / Atelier 008 s.r.o.

Tím / Ján Kukuľa, Ján Matulník (CBRE), Igor Cencer

Stupeň / Realizácia

Klient / CBRE

Rok / 2017

Celková podlažná plocha / 66 m²   

Fotografie / Atelier 008