Polyfunkčný objekt Garden Park

Riešený objekt sa nachádza v periférnej časti Bratislavy medzi ulicou Stará Vajnorská a radiálou Vajnorskej ulice. Pozemok je súčasťou územia občianskej vybavenosti so zastúpením funkcií obchodu, skladových prevádzok, administratívy a v obmedzenej miere bývania a ubytovania. Objekt samotný sme nenašli vo veľmi atraktívnom stave, najväčšiu výzvu však predstavoval neutešený stav širšieho i bezprostredného okolia. Územie, v ktorom sa objekt nachádza, je urbanisticky nesúrodé, jeho jednotlivé časti sa rozvíjali postupne, bez zjednocujúcej koncepcie a bez výraznejšieho lokálneho urbanistického centra. Plochy priľahlých parkovísk sú v zlom stave, asfaltový povrch je zničený, nefunguje odvodnenie spevnených plôch, chýba osvetlenie areálu. Od začiatku bolo jasné, že projekt rekonštrukcie objektu musí ísť ruka v ruke s návrhom kvalitného verejného priestoru v jeho predpolí. Našou ambíciou bolo prostredníctvom rekonštrukcie objektu a kultiváciu verejných priestorov vytvoriť atraktívne centrum tejto časti mesta.

 

https://www.asb.sk/architektura/architekt-jan-kukula-k-premene-kolosu-na-starej-vajnorskej-ambiciou-je-vytvorit-atraktivne-centrum-tejto-casti-mesta

Názov diela / Polyfunkčný objekt Garden Park

Lokalita / Bratislava, Stará Vajnorská

Architekti / Atelier 008 s.r.o.

Tím / Kristína Bogárová, Maroš Hankovský, Ján Kukuľa, František Šeliga

Stupeň / Realizačný projekt

Klient / Zipp Resident s.r.o.

Rok / 2021

Celková podlažná plocha / 4930 m²  

Vizualizácie / Atelier 008 s.r.o.