Galantská knižnica

Cieľom návrhu je zachovanie pôvodnej budovy a jej pamäťovej stopy, adaptácia na nové využitie a prepojenie s dvojicou parkov, ktoré ju obklopujú.  Zachovanie jestvujúcej budovy považujeme za správne a zodpovedné rozhodnutie v duchu hesla „nebúrať, ale obnoviť“. Návrh uvažuje so stavebnými úpravami a dostavbou pôvodného objektu pre naplnenie nového využitia knižnice a kultúrno-spoločenského priestoru. Areál sa stane súčasťou mestského parku a jeho rozšírením jednak orientáciou vonkajších plôch knižnice do parku, ako aj návrhom pobytového exteriérového schodiska a pódia pre vonkajšie kultúrne podujatia

Názov diela / Galantská knižnica
Lokalita / Galanta, Školská ul.
Architekti / Atelier 008 s.r.o.
Tím / Kristina Bogárová, Maroš Hankovský, Ján Kukuľa, Tadeáš Staško, František Šeliga, Bianka Šurín Tóbi
Stupeň / Architektonická súťaž
Klient / Trnavský samosprávny kraj
Rok / 2023
Celková podlažná plocha /  507 m²    
Vizualizácie / Atelier 008