Domus

Klient vlastní priemyselno-skladový areál v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice.  
Okolie areálu je rozmanité, v tesnom susedstve sa nachádzajú pozemky rodinných domov, tok Malého Dunaja, plochy bytovej výstavby aj skladové haly. Riešený výrobno-skladovací objekt je modulárny, situovaný v terénnom zlome a orientovaný na dve strany. Uličný trakt je jednopodlažný, dvorná časť má dve podlažia
 – s výnimkou stredného segmentu, v ktorom sa nachádza halový priestor žeriavovej haly.

Hlavným impulzom k rekonštrukcii a nadstavbe bola snaha investora o využitie potenciálu lokality aj samotného objektu v súlade s platným územným plánom. Pôvodná výrobno-skladová funkcia bude nahradená funkciami občianskej vybavenosti, prechodného a trvalého bývania.

Názov diela / Polyfunkčný objekt Domus
Lokalita / Bratislava – Podunajské Biskupice
Architekti / Atelier 008 s.r.o.
Tím / Ján Kukuľa, František Šeliga
Stupeň / Štúdia
Klient / Domo, s.r.o.
Rok / 2021
Celková podlažná plocha / 4900 m²
Vizualizácie / Miroslav Laurov