Danubiana

„Príbeh Danubiany sa pre mňa začal písať už počas univerzitného štúdia, keď som ako študent architektúry, neskôr mladý absolvent v ateliéri Petra Žalmana spolupracoval na návrhoch pôvodnej Danubiany. Po ôsmich rokoch praxe v zahraničí ma riaditeľ Vincent Polakovič oslovil s ponukou podieľať sa na hľadaní spôsobu budúceho rozšírenia galérie o priestory trvalej expozície.

Ponuku sme s kolegom Dodom Jakušom prijali s veľkým rešpektom. Požiadavka zväčšiť podlažnú plochu múzea takmer na trojnásobok si v obmedzenom priestore polostrova, navyše v kontexte obľúbenej galérie
v kultivovanom umeleckom prostredí vyžadovala maximálnu mieru citlivosti k pôvodnej architektúre i krásnemu prostrediu dunajskej krajiny, do ktorého bola zasadená. Pri komponovaní nových pavilónov sme rešpektovali dominanciu archy galérie, pričom našim zámerom bolo vytvoriť pôvodnej arche akési podhubie
a dosiahnuť jednotu starého a nového v symbiotickom vzťahu s novou energiou a pridanou hodnotou. Symbolom novej časti sa stala jemne sa vlniaca krivka novej strechy, pod ktorou voľne usporiadané výstavné pavilóny evokujú premenlivú krajinu riečneho dna; introspektívne intímne sály sa striedajú s otvorenými flexibilnými priestormi, presklené pásy medzi uzatvorenými priestormi otvárajú priehľady na vodnú hladinu alebo sochársky park. S ohľadom na minimálny záber zelených plôch a maximálny kontakt s vodou sme stavali v brehovej zóne, nad brehmi, ba dokonca nad vodou. Krajina pochôdznej plochej strechy, ktorá je rozšírením sochárskeho parku je založená na harmonickej kompozícii jednoduchých geometrických objemov schodiskovej veže a vysokých výstavných sál v kontraste s krivkou strechy. Jednoduchá paleta materiálov
a bezprostredný kontakt s majestátnou okolitou krajinou umocňujú zážitok z architektúry prepojenej
s prírodou.“ (Ján Kukuľa)

Názov diela / Danubiana Meulensteen Art Museum
Lokalita / Vodné dielo Gabčíkovo – zdrž Hrušov, k.ú. Hamuliakovo
Architekti / Atelier 008 s.r.o.
Tím / Ján Kukuľa, Jozef Jakuš, Juraj Pilka
Stupeň / Realizácia
Klient / Danubiana – centrum moderného umenia, n.o.
Rok / 2014
Celková úžitková plocha / 2495 m2 (prístavba) / 1426 m2 (pôvodný objekt)
Fotografie / Tomáš Manina