Centrum biomedicínskeho inžinierstva

Vyhlasovateľ má ambíciu vytvoriť v rámci svojho areálu  Centrum biomedicínskeho inžinierstva
(CBI) – centrum zamerané na interdisciplinárny výskum a vývoj, a to najmä v oblasti medicínskej aditívnej
 a bioaditívnej výroby, personalizovanej implantológie, digitálnej chirurgie, regeneračnej medicíny
a rehabilitácie.

Nové priestory CBI sú navrhované nad jestvujúcimi priestormi katedry biomedicínskeho inžinierstva
a merania Strojníckej fakulty TUKE. V rozšírenej prevádzke budú zastúpené funkcie kancelárií pracovníkov centra, meracích laboratórií, rehabilitačného centra, prevádzky protetiky a ortotiky, ďalej prednáškové miestnosti, zasadacie miestnosti ako aj zodpovedajúce technické a sociálne vybavenie, oddychová zóna pre študentov a kaviareň.

Uvažuje sa s nadstavbou bloku, krytým prepojením s univerzitnou knižnicou a sprístupnením stupňovitej terasy na novej streche pre všetkých užívateľov campusu.

Názov diela / Centrum biomedicínskeho inžinierstva
Lokalita / Strojnícka fakulta TUKE, Letná ul., Košice
Architekti / Atelier 008 s.r.o.
Tím / Kristína Bogárová, Maroš Hankovský, Ján Kukuľa, Tadeáš Staško, František Šeliga
Stupeň / Architektonická štúdia
Klient / Technická univerzita v Košiciach
Rok / 2023
Celková podlažná plocha / 5170 m²  
Vizualizácie / Atelier 008