Bytový dom Riazanská

Navrhovaný objekt sa nachádza na Riazanskej ulici bratislavskej mestskej časti Nové Mesto v blízkosti križovatky s frekventovanou Račianskou ulicou. Architektonické riešenie objektu je dané charakterom okolitej zástavby a funkčným využitím. Vzhľadom na urbanistickú polohu objektu v línii uličnej zástavby je zvolený súdobý moderný a pomerne neutrálny architektonický výraz založený na kombinácii bielych omietaných plôch a hliníkových okien, prevažne vo forme francúzskych okien. Do západnej a severnej časti sú orientované predsadené balkóny. Parter je oproti typickým podlažiam viac otvorený, čo je v súlade s jeho funkčným využitím pre prevádzky obchodu a služieb.  Hmota objektu na 3.NP uskakuje a mení sa aj materiál fasády, ktorý kontrastuje s prevažujúcou bielou farbou spodných podlaží. Vo vnútrobloku sa nachádza parčík a parkovisko pre rezidentov.

Názov diela / Bytový dom Riazanská

Lokalita / Bratislava – Nové Mesto

Architekti / Atelier 008 s.r.o.

Tím / Igor Cencer, Ján Kukuľa, Peter Šajgalík, František Šeliga

Stupeň / Realizácia

Klient / súkromný investor

Rok / 2018

Celková podlažná plocha / 818 m²    

Fotografie / Vizualizácie / Atelier 008 / Miroslav Laurov