Polyfunkčný objekt Apollis

Objekt vznikol v 60-tych rokoch ako súčasť výrobno-priemyselného areálu s hlavným funkčným zameraním na šitie odevov. Začiatkom 90-tych rokov sa funkcia areálu aj priľahlého územia zmenila na administratívnu. Po odchode banky do iných priestorov bol objekt dlhodobo nevyužívaný. Prestavba a obnova objektu využíva flexibilitu pôvodného železobetónového skeletu s dostatočnou rezervou nosnosti pre zmenu využitia aj nadstavbu objektu o jedno podlažie. Novo navrhované funkcie bývania a služieb prispievajú k vitalite a kvalite priľahlého mestského prostredia.


Názov diela / Polyfunkčný objekt Apollis
Lokalita / Bratislava - Ružinov
Architekti / Atelier 008 s.r.o.
Tím / Ján Kukuľa, Igor Cencer, Lukáš Machava, Peter Šajgalík
Stupeň / Realizácia
Klient / Macho consulting, s.r.o.
Rok / 2016
Celková podlažná plocha / 5823 m²  
Fotografie / Martin Matula